เกี่ยวกับเรา

Quality is our standard…...service is our specialty 
            บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ถังไฟเบอร์กลาส  ท่อไฟเบอร์กลาส
และผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์กลาสทุกประเภท  จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า  20 ปี  เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตที่ได้รับ
การยอมรับในคุณภาพของสินค้าที่คุ้มค่าราคาด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่เรียกว่า
Filament Winding Machine  ยึดถือตามหลักมาตรฐานอเมริกา  ASTM D 2996 , ASTM D 3299, ASME ANSI/RTP-1 และ 
มาตรฐานเยอรมัน DIN 16964 , 16965, 16966, 16967 , BSI (BRITISH STANDARD), JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 
พิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
             นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคทางบริษัทฯยินดี
ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสในทุกรูปแบบ แม้ในงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  พร้อมทั้งยินดี 
ให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิครวมถึงการซ่อมบำรุงทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์   


Visitors: 50,638