เกี่ยวกับเรา

 


บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2551 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 57 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  มีเงินทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 5,000,000  (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นกิจการที่ดำเนินเกี่ยวกับออกแบบ  ผลิตและติดตั้งสินค้าต่าง ๆ อันได้แก่.

1.) ถังไฟเบอร์กลาส

2.) ท่อไฟเบอร์กลาส

3.) ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

4.) การเคลือบผิวชิ้นงานเพื่อป้องการการกัดกร่อนจากสารเคมีและเสริมแรง ด้วยวัสดุโพลีเมอร์

5.) ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกกประเภทด้วยแนวคิดในกระบวนการผลิตและนโยบายผลิตภัณฑ์ในการผลิตที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้สินค้าที่ถูกผลิตมีคุณภาพ มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ปลอดภัยมีความหลากหลายของรูปแบบและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือราคายุติธรรมปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท อีกทั้งเพิ่มศักยภาพสินค้าให้สามารถทัดเทียมและแข่งขันกับสินค้านานาประเทศได้ในราคาที่ยุติธรรม

 
 
Visitors: 109,246