ผลงานของเรา

Referance 

 

1.) Padaeng Industry Public Co.,Ltd.

2.) Thai Caprolactum Public Co.,Ltd.

3.) Phoenix Pulp & Paper Public Co.,Ltd. (SCG)

4.) Aditya Birla Chemical Co.,Ltd. (Chlor Alkali Division)

5.) Aditya Birla Chemical Co.,Ltd. (Sulphite Division)

6.) Thai Rayon Public Co.,Ltd.

7.) Ajinomoto Co.,Ltd.

8.) Thai Paper Mill Co.,Ltd.

9.) Metropolitan Waterworks Authority

10.) Top Glove Medical (Thailand) Co.,Ltd.

11.) Tipco Asphalt Public Co.,Ltd.

12.) SGMP Co.,Ltd.

13.) Great Glove (Thailand) Co.,Ltd.

14.) Thunder Oilfield Services (Thailand) Ltd.

15.) Siam Industrial Wire Company Limited.

16.) Unilever Thai Holding Co.,Ltd.

33.) CHECO-One Co.,Ltd. 

34.) National Power Plant 3 Co.,Ltd. 

35.) BJC Heavy Industries Public Co.,Ltd. 

36.) National Starch and Chemical (Thailand) Limited 

37.) Thai Polycarbonate Co.,Ltd. 

38.) Purac (Thailand) Ltd. 

39.) BLCP Power Limited 

40.) Corn Product (Thailand) Co.,Ltd.  (Ingredion) 

41.) Meyer Industries Ltd. 

42.) Thai Cold Roll Steel Public Co.,Ltd. 

43.) Thai Carbon Black Public Company Ltd. 

44.) Unilever 

45.) AkkiePrakarn Public Co.,Ltd. 

46.) Electricity Generating Authority of Thailand 

47.) Siam Denki Engineering Co.,Ltd. 

48.) Thai Polycons Public Co.,Ltd.

17.) Double A Co.,Ltd.

18.) PCM Processing (Thailand) Co.,Ltd.

19.) AGC Chemical Co.,Ltd.

20.) Bayer Thai Co.,Ltd.

21.) Ranhill Water Technologies (Thai) Ltd.

22.) Bionomic Industries, Inc.

23.) West Coast Engineering Co.,Ltd.

24.) Qualitech Engineering & Construction Co.,Ltd.

25.) S. NAPA (THAILAND) CO.,LTD.

26.) Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.

27.) Pimai Salt Co.,Ltd.

28.) Ital Thai Industries Co.,Ltd.

29.) Tipco Asphalt Public Co.,Ltd.

30.) Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.

31.) KCE Electronics Public Co.,Ltd.

32.) Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd.

49.) KamalayaCo.,Ltd. 

50.) NawaratPattanakarn Public Co.,Ltd.

51.) Right Solution Public Co.,Ltd. 

52.) MitrPhol Sugar Co.,Ltd. 

53.) Summit Research Asia Pacific Co.,Ltd. 

54.) Syngenta Crop Protection Limited. 

55.) Solids Handling And Process Engineering Co.,Ltd. 

56.) Thai Kyowa KakoCo.,Ltd. 

57.) Bangkok Synthetic Co.,Ltd. 

58.) Evonix United Silica (Siam) Ltd. 

59.) Siam Craft Industry Co.,Ltd. 

60.) Phoenix Pulp & Paper Public Co.,Ltd. 

61.) Sino Thai Engineering & Construction Public Co.,Ltd. 

62.) Sika (Thailand) Co.,Ltd. 

63.) Thai Takasago Co.,Ltd. 

64.) KhonKaen Sugar Industry Public Company Limited.

 

 

Visitors: 107,340