ท่อลมไฟเบอร์กลาส

ท่อลมไฟเบอร์กลาส มีการผลิตโดยให้ส่วนหน้ามีลักษณะกลม แต่ท่อมีลักษณะเป็นวงรีและสี่เหลี่ยม โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบมากสำหรับการกักเก็บฝุ่นควันหรือการควบคุมฝุ่นควันไว้  ซึ่งบริษัทฯ มีการผลิตฝาครอบไฟเบอร์กลาสโดยออกแบบหลายๆลักษณะ หรือตามรูปแบบ ข้อตกลงที่ลูกค้าต้องการ


Visitors: 107,347